officelover39P李思宁爱尤物

officelover39P李思宁爱尤物

若不关脾肺,但膀胱有热,直泻膀胱,乃正治也。浑身麻木,八仙汤∶当归、茯苓、川芎、熟地、陈皮、半夏、羌活、白芍、人参、秦艽、牛膝、白术、桂枝、柴胡、防风、炙草,煎服。

风水亦浮肿,详肿胀门。热结旁流,久痢清水,夺液不得汗。

医用辛温之药散其标寒,虽暂效,以热济热,病益深。直言此为驽马不可驾,未有不信者也。

然有病重剂轻,亦致不行,不在此例。甜瓜叶捣汁涂,即生。

在妇人则谓之。 由酒之湿热伤脾,不能运化,因而下坠,结为痰涎,不得解散所致。

后食湿面复发,以羌活辛温透关节去湿为君;当归辛温散壅,枳壳苦寒消食为臣;大黄苦寒导湿面下行,并利留结老血为使,全愈。木郁者,肝气不舒也。

Leave a Reply