No011嫩模倩倩私房紫色蕾丝内衣诱惑45P倩倩轰趴猫

No011嫩模倩倩私房紫色蕾丝内衣诱惑45P倩倩轰趴猫

 此皆非药石所能治,而其所可调养补益者,则惟后天之形质耳。三阴,大约可温而不可下,然有积症,又当下也。

刺入一寸,灸五壮。寒热二症,皆有腹满,以热陷于内,邪气盛而充塞也,寒盛于内,胃气虚而壅滞也。

右寸盛者,痰火也。寒者温中以散寒,热者凉膈以逐热,水停者分利之,食积者消导之,痰逆者开豁之。

两人以尺木绞之,澄去浊,纸覆令密,温汤勿令器中有水气,于热汤上煮令暖,亦好服汤,宁令小热易下,冷则呕涌,云分再服三服者,要令力势足相及,并视人之强羸,病之轻重,以为进退增减之,不必悉依方说也。 究竟留伏二字未有分别。

若脉沈弱无力,此寒也,宜温之。下甚者,手足不仁。

刺入三分留三呼,灸三壮。由于外感也,于补气之中兼以散表。

Leave a Reply