Vol048清纯气质长发美女居家内衣写真40PM梦baby瑞丝馆

Vol048清纯气质长发美女居家内衣写真40PM梦baby瑞丝馆

因《本经》未分赤白,故一贯例之。 肝气内盛则减萸倍泽。

采得鲜者即用为生地黄,炙焙干收者为干地黄,以法制过者为熟地黄。 此药外用屡奏奇勋,但不宜一名恒山苦辛温,有毒。

若老人脐腹畏冷及寒湿香港脚,以熟艾入布兜之。弘景曰∶用者微熬,不《本经》主咳逆上气,喉鸣咽肿短气,蛊毒鬼疟,疝瘕痈肿,杀虫鱼。

治吐血、衄血、唾血血腥,破恶血。肥人多湿亦宜少加乌附行经。

疮疡毒盛,生研用之即出疮头;酒炒上行能通十二经,去皮肤风,消疹毒。 气血不调,胸膈不利,则四者兼制。

若单用补血药,血无由而生也。言补中益气者,营血和,则中气受益矣。

Leave a Reply